PRVOTŘÍDNÍ KVALITA
CNC VÝROBY

Hlavním cílem společnosti – je dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, poskytovat služby ve vysoké kvalitě a lhůtách dle požadavků zákazníků s ohledem na veškeré vlivy životního prostředí. Abychom si nadále udrželi své produkty na požadované úrovni a ještě více upevnili důvěru svých současných i budoucích zákazníků podrobili jsme zavedený systém certifikaci.

Na základě provedených certifikačních auditů je naše společnost 
Inkod Kovo s.r.o. od roku 2010 držitelem certifikátu 
ISO 9001 – management kvality.

Respektování zákazníka – zakázky odevzdáváme v kvalitě sjednané se zákazníkem a v požadovaném termínu. Rozhodujícím měřítkem jakosti práce každého pracovníka je spokojený zákazník.

Kvalita – podložená nákupem nových CNC strojů, stabilitou procesu a kvalifikací pracovníků.

Naši zaměstnanci – znají význam a smysl své práce, každý sám je odpovědný za jakost a neustálé zlepšování své práce. Vedoucí pracovníci firmy jsou svým jednáním příkladem v otázkách jakosti a kvality pro všechny pracovníky.

Zlepšování – jakosti je trvalé se záměrem okamžitého odstranění všech příčin vzniklých nedostatků.